Reklame

 Teknisk info →  Vannkjemi


 Vannkjemi

For å få ett generelt friskt akvarium, innred akvariet så organisk og naturlig for å oppnå god biologisk stabilitet.

Selv om vi har fulgt alle gode råd vil det oppstå ubalanse i vannverdiene en eller annen gang. Da er det fint å kunne litt vannkjemi så vi kan finne kilden til problemer da f.eksempel: fiskedød eller alger er tydelige tegn på att noe er galt med vannverdiene i akvariet.pH Vannets surhetsgrad
GH Vannets hardhetsgrad
KH Vannets hydrogenkarbonat innhold
O2 Vannets oksygen innhold
Co2 Vannets karbondioksid innhold
NH3 Vannets ammoniakk innhold
NO2 Vannets nitritt innhold
NO3 Vannets nitrat innhold
PO43 Vannets fosfat innhold
FE Vannets jern innhold


Teknisk info

1 gallon

= 3,78541178 liter


1+ Celsius(°C)

= 33.8+ Fahrenheit


Watt(W)

= Effekten ett apparat bruker på 1 time


Lumen(lm)

= Totale lysstyrken


Lux(lx)

= Lumen/pr kvadratmeter(m2)


Kelvin(K)

= Lysets fargetemperatur (varm - kald)


valg av størrelse på filter

= (Total liter akvarium * 6


Karbondioksid(CO2)

= Gass


pH

= surheten på vannet


KH

= hardheten på vannet


PPM

= particles per minute


usikker på hvor mange liter akvariet ditt er?

Liter akvarium

= Bredde x Lengde x høyde / 1000Akvaria.no © 2015-2017 — all rights reserved.